О нама

Основна музичка школа „Петар Коњовић“ из Београда почела је самостално са радом школске 1979/80. Тада је Матична школа била при Основној школи „Карађорђе“ у улици Јове Илића бр. 2.
Од школске 1984/85. године Основна музичка школа „Петар Коњовић“ се налази на новој адреси, у улици Грчића Миленка бр. 71. где је матична школа, а има три издвојена оделења: при Основној школи „Карађорђе“,  при Основној школи „Јелица Миловановић“ у Сопоту и при Основној школи „22. октобар“ у Сурчину.

Контакт

Музичка школа "Петар Коњовић"

Адреса :
Грчића Миленка 71, Београд

тел / фаx :
011/ 2851-059
011/2852-400

е-маil :
mladivirtuoz@gmail.com