ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ-РЕЗУЛТАТИ КЛАВИР ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА

РЕЗУЛТАТИ ЗА ТРЕЋУ КАТЕГОРИЈУ КЛАВИРА

БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ 28.05.2017. ПОСЛЕ 17 ЧАСОВА,

КАДА НАСТУПА ПОСЛЕДЊИ ТАКМИЧАР ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ.

Контакт

Музичка школа "Петар Коњовић"

Адреса :
Грчића Миленка 71, Београд

тел / фаx :
011/ 2851-059
011/2852-400

е-маil :
mladivirtuoz@gmail.com