Month: March 2018

РЕЗУЛТАТИ СА РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА 2018. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2018. -24 такмичара Лауреата:3 Првих награда:7 Других:11 Трећа:3 Гудачи:13 такмичара Виолине:11 такмичара: -Један Лауреат -Три прве награде -Седам других награда   Виолончела:2 -Једна прва -једна трећа   Гитара:6 такмичара -Једна прва награда -три друге награде -две треће награде   Харфа:3 такмичара -Два лауреата -једна друга   Хор-Прва награда Дуо Ундине-Прва наград

РАСПОРЕД ДИСЦИПЛИНА ЗА 17. ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИ ВИРТУОЗ

21.05. – 22.05.2018. ВИОЛИНА, ВИОЛА 23.05.2018.               ФЛАУТА И ОСТАЛИ ДУВАЧИ 24.05.2018.               ВИОЛОНЧЕЛА, КОНТРАБАС, ХАРМОНИКА 25.05 – 27.05.2018. КЛАВИР 27.05.2018.               КАМЕРНА МУЗИКА 28.05.2018.               ГИТАРА И ХАРФА 28.05.2018.               СВЕЧАНИ КОНЦЕРТ

Контакт

Музичка школа "Петар Коњовић"

Адреса :
Грчића Миленка 71, Београд

тел / фаx :
011/ 2851-059
011/2852-400

е-маil :
mladivirtuoz@gmail.com