РЕЗУЛТАТИ СА РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА 2018. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2018. -24 такмичара

Лауреата:3

Првих награда:7

Других:11

Трећа:3

Гудачи:13 такмичара

Виолине:11 такмичара:

-Један Лауреат

-Три прве награде

-Седам других награда

 

Виолончела:2

-Једна прва

-једна трећа

 

Гитара:6 такмичара

-Једна прва награда

-три друге награде

-две треће награде

 

Харфа:3 такмичара

-Два лауреата

-једна друга

 

Хор-Прва награда

Дуо Ундине-Прва наград

Контакт

Музичка школа "Петар Коњовић"

Адреса :
Грчића Миленка 71, Београд

тел / фаx :
011/ 2851-059
011/2852-400

е-маil :
mladivirtuoz@gmail.com