РЕЗУЛТАТИ СА 26. РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА СОЛФЕЂА И ТЕОРИЈЕ

УСПЕХ НАШИХ УЧЕНИКА И ПРОФЕСОРА НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ СОЛФЕЂА И ТЕОРИЈЕ

Контакт

Музичка школа "Петар Коњовић"

Адреса :
Грчића Миленка 71, Београд

тел / фаx :
011/ 2851-059
011/2852-400

е-маil :
mladivirtuoz@gmail.com