ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ХОРА, ОРКЕСТРА ГИТАРА И ГУДАЧКОГ ОРКЕСТРА

У суботу 09.03.2019. неће бити наставе хора и оркестра гитара. Настава гудачког оркестра се одржава по распореду у соби 12.

Контакт

Музичка школа "Петар Коњовић"

Адреса :
Грчића Миленка 71, Београд

тел / фаx :
011/ 2851-059
011/2852-400

е-маil :
mladivirtuoz@gmail.com