ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ПРИПРЕМНЕ ГРУПЕ

ДАНА 03.04.2019. У 18.00 ЧАСОВА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ, ОДРЖАЋЕ СЕ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД, САМО ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ПОХАЂАЈУ ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ.

Контакт

Музичка школа "Петар Коњовић"

Адреса :
Грчића Миленка 71, Београд

тел / фаx :
011/ 2851-059
011/2852-400

е-маil :
mladivirtuoz@gmail.com