OBAVEŠTENJE MLADI VIRTUOZ

Osnovna muzička škola “Petar Konjović”

organizuje XVIII takmičenje za najmlađe

MLADI VIRTUOZ

Beograd
22. – 29. V 2019. godine

Za discipline:
klavir , violina, viola, violoncelo, kontrabas, kamerna muzika , harmonika, gitara,
harfa, flauta, oboa, fagot, klarinet,
truba, trombon, horna
i nova disciplina ove godine je solo pevanje.

Контакт

Музичка школа "Петар Коњовић"

Адреса :
Грчића Миленка 71, Београд

тел / фаx :
011/ 2851-059
011/2852-400

е-маil :
mladivirtuoz@gmail.com