ОБАВЕШТЕЊЕ ХОР

УЧЕНИЦИ У КЛАСИ МИЛИЦЕ ТИШМЕ У ПОНЕДЕЉАК 06. МАЈА У 19.30 ЧАСОВА ИМАЈУ ДОДАТНИ ЧАС ХОРА.

Контакт

Музичка школа "Петар Коњовић"

Адреса :
Грчића Миленка 71, Београд

тел / фаx :
011/ 2851-059
011/2852-400

е-маil :
mladivirtuoz@gmail.com