ОБАВЕШТЕЊЕ

У СРЕДУ 08. МАЈА, НЕЋЕ БИТИ ОРКЕСТРА, КЛАСА МИЛИЦА ТИШМА. РЕДОВАН ЧАС ХОРА У 19.30 ЧАСОВА БИЋЕ ОДРЖАН

Контакт

Музичка школа "Петар Коњовић"

Адреса :
Грчића Миленка 71, Београд

тел / фаx :
011/ 2851-059
011/2852-400

е-маil :
mladivirtuoz@gmail.com