ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ У ИСТУРЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У СУРЧИНУ

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ У ИСТУРЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У СОПОТУ

РЕЗУЛТАТИ СА РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА 2018. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2018. -24 такмичара Лауреата:3 Првих награда:7 Других:11 Трећа:3 Гудачи:13 такмичара Виолине:11 такмичара: -Један Лауреат -Три прве награде -Седам других награда   Виолончела:2 -Једна прва -једна трећа   Гитара:6 такмичара -Једна прва награда -три друге награде -две треће награде   Харфа:3 такмичара -Два лауреата -једна друга   Хор-Прва награда Дуо Ундине-Прва наград

РАСПОРЕД ДИСЦИПЛИНА ЗА 17. ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИ ВИРТУОЗ

21.05. – 22.05.2018. ВИОЛИНА, ВИОЛА 23.05.2018.               ФЛАУТА И ОСТАЛИ ДУВАЧИ 24.05.2018.               ВИОЛОНЧЕЛА, КОНТРАБАС, ХАРМОНИКА 25.05 – 27.05.2018. КЛАВИР 27.05.2018.               КАМЕРНА МУЗИКА 28.05.2018.               ГИТАРА И ХАРФА 28.05.2018.               СВЕЧАНИ КОНЦЕРТ

17. ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИ ВИРТОУЗ

17. ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИ ВИРТОУЗ БИЋЕ ОДРЖАНО У ПЕРИОДУ ОД 21. ДО 28. МАЈА 2018. ГОДИНЕ list mv2018 cirilica list mv2018 eng list mv2018 latinica

РЕЗУЛТАТИ КАМЕРНА МУЗИКА

KAMERNA plasman

РЕЗУЛТАТИ ГИТАРА

GITARE plasman

РЕЗУЛТАТИ ХАРФА

HARFA plasman

РЕЗУЛТАТИ КЛАВИР СВЕ КАТЕГОРИЈЕ

KLAVIR plasman

Контакт

Музичка школа "Петар Коњовић"

Адреса :
Грчића Миленка 71, Београд

тел / фаx :
011/ 2851-059
011/2852-400

е-маil :
mladivirtuoz@gmail.com