18. MLADI VIRTUOZ
СРЕЋНИ НОВОГОДИШЊИ И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ

САТНИЦА ТАКМИЧАРА 26.05.2017. КЛАВИР II КАТЕГОРИЈА

Klavir II kategorija, Virtuoz 2017

САТНИЦА ТАКМИЧАРА 24 И 25.05.2017. ВИОЛИНА,ВИОЛА

VIOLINA, VIOLA Virtuoz 2017

САТНИЦА ТАКМИЧАРА 22.05.2017. ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

D U V A Č I, Virtuoz 2017.

САТНИЦА ТАКМИЧАРА 22.05.2017. ФЛАУТА

F L A U T A, Virtuoz 2017

MЛАДИ ВИРТУОЗ 2017. РАСПОРЕД ДИСЦИПЛИНА

КОНАЧАН РАСПОРЕД ДИСЦИПЛИНА ПО ДАНИМА ТАЧНА САТНИЦА НАСТУПА ТАКМИЧАРА БИЋЕ ПОСЛЕ 15.05.2017. 22. МАЈ  ФЛАУТА И ОСТАЛИ ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 23. МАЈ  ВИОЛОНЧЕЛО, КОНТРАБАС И ХАРМОНИКА 24-25. МАЈ  ВИОЛИНА, ВИОЛА 26-27. МАЈ  КЛАВИР 28. МАЈ КЛАВИР, КАМЕРНА МУЗИКА 29. МАЈ  ГИТАРА, ХАРФА И ЗАВРШНИ КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТА

НОВИ РАСПОРЕД ДИСЦИПЛИНА МЛАДИ ВИРТУОЗ 2017.

НОВО МЛАДИ ВИРТУОЗ 2017. ТАЧНА САТНИЦА НАСТУПА ТАКМИЧАРА БИЋЕ ПОСЛЕ 15.05.2017.   РАСПОРЕД  ДИСЦИПЛИНА ПО ДАНИМА МАЈ  ФЛАУТА И ОСТАЛИ ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ МАЈ  ВИОЛОНЧЕЛО, КОНТРАБАС И ХАРМОНИКА 24-25. МАЈ  ВИОЛИНА, ВИОЛА 26-27. МАЈ  КЛАВИР МАЈ ГИТАРА И ХАРФА МАЈ  КАМЕРНА МУЗИКА И ЗАВРШНИ КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТА   NOVO MLADI VIRTUOZ 2017. TAČNA SATNICA NASTUPA TAKMIČARA BIĆE POSLE 15.05.2017. RASPORED  DISCIPLINA PO DANIMA   MAJ  FLAUTA I OSTALI DUVAČKI INSTRUMENTI MAJ  VIOLONČELO,…

ЧЛАНОВИ ЖИРИЈА МЛАДИ ВИРТУОЗ 2017.

КЛAВИР проф Дејан Синадиновић (ФMУ Бeoгрaд) Александра Поповић(MШ “Пeтaр Кoњoвић”) Драгана Кесић, прoф. (MШ “Пeтaр Кoњoвић”) Дрaгaнa Пaвлoвић, прoф. (MШ “Слaвeнски”) ВИOЛИНA Марко Јосифоски, прoф. (ФМУ Београд) Витaлиj Гaлиjчук, прoф. (MШ “Исидoр Бajић” Нови Сад) Aнушкa Никoлић, прoф. (MШ “Стeвaн Moкрaњaц”Крaљeвo) Лидиja Рaнкoвић, прoф. (MШ “Слaвeнски”) Смиљка Цветковић, прoф. (MШ “Кoњoвић”) Томислав Милошевић (МШ „Мокрањац“) ГИTAРA Рaшкo Рaдoвић, прoф. (MШ “Исидoр Бajић” Нови Сад) Aлeксaндaр Хaџи-Ђoрђeвић, прoф. (MШ “Лисински”) Нeнaд…

42. МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТ ХАРМОНИКАША У ПУЛИ

На 42. Међународном сусрету хармоникаша у Пули, које је одржано у периоду од 22. до 29. априла 2017. године, ученици наше школе постигли су значајне резултате. На овом такмичењу које датира још од 1964. године, солисти се такмиче у дванаест, камерни састави у три, а оркестри у четири категорије. Ове године учествовало је 168 такмичара у категорији солиста, 18 камерних састава и 9 оркестара. Стручни жири који је оцењивао учеснике…

МЛАДИ ВИРТУОЗ 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ РОК ЗА ПРИЈАВУ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИ ВИРТУОЗ 2017, ПРОДУЖЕН ЈЕ ДО 10. 05. 2017.

ЧЛАНОВИ ЖИРИЈА ЗА МЛАДИ ВИРТУОЗ 2017.

Промена члана жирија у дисциплини ХАРФА.Clanovi zirija 2017

Контакт

Музичка школа "Петар Коњовић"

Адреса :
Грчића Миленка 71, Београд

тел / фаx :
011/ 2851-059
011/2852-400

е-маil :
mladivirtuoz@gmail.com