СРЕЋНИ НОВОГОДИШЊИ И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ

РЕЗУЛТАТИ ДУВАЧИ

DUVACI plasman

РЕЗУЛТАТИ ФЛАУТА

FLAUTE plasman

НОВО-РАСПОРЕД ДИСЦИПЛИНА ПО ДАНИМА МЛАДИ ВИРТУОЗ 2017.

22. МАЈ ФЛАУТА И ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 23. МАЈ ВИОЛОНЧЕЛО, КОНТРАБАС И  ХАРМОНИКА 24-25. МАЈ ВИОЛИНА, ВИОЛА 26. МАЈ КЛАВИР ДРУГА КАТЕГОРИЈА 27. МАЈ КЛАВИР ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА 28.МАЈ КЛАВИР ПРВА КАТЕГОРИЈА 28. МАЈ ХАРФА 29. МАЈ ГИТАРА И КАМЕРНА МУЗИКА

САТНИЦА МЛАДИ ВИРТУОЗ 29.05.2017. КАМЕРНА МУЗИКА

KAMERNA 2017 gotovo

САТНИЦА МЛАДИ ВИРТУОЗ 29.05.2017. ГИТАРА

GITARA 2017 gotovo

САТНИЦА МЛАДИ ВИРТУОЗ 28.05.2017. ХАРФА

HARFA 2017 gotovo

САТНИЦА МЛАДИ ВИРТУОЗ 26-28.05.2017. КЛАВИР

KLAVIR 2017 gotovo

САТНИЦА МЛАДИ ВИРТУОЗ 24.-25.05.2017. ВИОЛИНА ВИОЛА

VIOLINA 2017 gotovo

САТНИЦА МЛАДИ ВИРТУОЗ 23.05.2017. ХАРМОНИКА

HARMONIKA 2017 gotovo

САТНИЦА МЛАДИ ВИРТУОЗ 23.05.2017. ВИОЛОНЧЕЛА, КОНТРАБАС

VIOLONCELA I KONTRABASI 2017 gotovo

Контакт

Музичка школа "Петар Коњовић"

Адреса :
Грчића Миленка 71, Београд

тел / фаx :
011/ 2851-059
011/2852-400

е-маil :
mladivirtuoz@gmail.com